Intransport till slakteriet och uppställning

När grisarna lämnar grisstallet, transporteras till slakteriet i lastbil och ankommer dit, är det en rad faktorer som är avgörande för djuromsorgen och i slutänden köttkvaliteten. Man fokuserar därför på att undvika att grisarna stressas under transporten och vid inleveransen, vilket bl.a. säkras genom gruppvis uppställning.

I Danmark kontrolleras grisarna därför av veterinär så snart de ankommer till slakteriet. Därefter står grisarna i fållor i ca en timme innan de slaktas. Så långt det går hålls grisarna i de ursprungliga grupper som de anlände i. Självklart har de tillgång till dricksvatten och om det är varmt väder finns möjlighet till dusch.

Lämplig utleverering, transport och uppställning av slaktgrisar resulterar i:

 • Få skador
 • God djuromsorg
 • Minimal risk för spridning av sjukdomar (tamdjurssjukdomar, salmonella etc.)
 • Bästa möjliga köttkvalitet tack vare lugna djur
 • Hög spårbarhet

För att uppnå en skonsam och smidig intransport till slakterierna har danska transportbilar goda lastningsfaciliteter, stegsäkra golv samt mekanisk ventilation.

För transport gäller följande riktlinjer:

 • Rekommendation om endast 15-20 grisar i varje rum på bilen
 • Överbelastning av transportbilen får ej förekomma
 • Transporten ska ske försiktigt och utan onödiga stopp
 • Lokala avtal vid utleverering följs (bestånd med högt smittskydd besöks innan bestånd med lägre smittskydd)
 • Vid drivning av grisar används drivplatta och användning av eldrivmedel är förbjudet
 • Alla bilar ska rengöras innan slakteriet lämnas.

Vid varje transport finns en transportsedel med registrering av:

 • Upphämtningsplats och datum
 • Transporttider (avgång och ankomst)
 • Antal grisar som transporteras
 • Antal grisar som är tillåtet på transporten
 • Djurens ursprungsbestånd
 • Destination
 • Registreringsnummer på bil och släp
 • Chaufför/transportföretag
 • Avläsningstidspunkt

Vid ankomsten till slakteriet stämplas transportsedeln och lämnas till den offentliga veterinärkontrollen.

Gruppvis leverans
Strukturutvecklingen i den danska grisbranschen innebär att allt fler grisproducenter har en storlek som möjliggör leverans av hela billaster med slaktgrisar till slakteriet utan krav på att varje enskild gris är skinkmärkt. Spårbarheten tillbaka till det bestånd grisen kommer ifrån säkras istället genom så kallad batchvis identifiering.

Gruppvis leverans används fortfarande endast i begränsat omfång men förväntas öka i framtiden.

Kontroll och uppställning
Efter den levande genomgången vid veterinärkontrollen drivs grisarna in i fållor i vilka de står i ca en timme innan de slaktas. Så långt det går hålls grisarna i de ursprungliga grupper som de anlände i under uppställningen. Fållorna är ventilerade och grisarna har tillgång till dricksvatten, och om det är varmt väder finns möjlighet till dusch. Därmed tillgodoses både djuromsorg och köttkvalitet.