Hälsokontroll innan slakt

När grisarna kommer in på slakteriet besiktar och godkänner den offentliga veterinärkontrollen de levande grisarna för att säkra att djuren inte har utsatts för överbelastning. Tillsynen fungerar samtidigt som en hälsokontroll som säkrar att endast friska djur förklaras välägnade för konsumtion.

Den offentliga veterinärkontrollen ser till att alla bestämmelser om djuromsorg följs. Kontrollen, tillsammans med en kontroll efter slakt, säkrar att endast friska delar från friska djur godkänns för konsumtion. Vid kontrollen söker man också efter tecken på att omsorgen om djuren har äventyrats i form av skador eller annan överbelastning.

Kontrollen innan slakt innebär:

  • Genomgång av grisarna i rörelse
  • Ev. kontroll av grisar med onormal rörlighet, synliga skador etc.
  • Bedömning av om djuren är sjuka, utmattade, upphetsade eller visar tecken på störningar i allmäntillståndet

Grisar som misstänks vara sjuka eller under medicinsk behandling undersöks grundligt för att ställa en diagnos.

Grisar som avvisas vid kontrollen innan slakt avlivas och skickas till destruktion.

Bonden använder kontrollresultaten för förebyggande åtgärder

Kontrollresultaten skickas vidare till slakteriet och vidare därifrån till bonden tillsammans med avräkningen. Därmed får bonden information om eventuella sjukdomstecken mycket tidigt och kan förebygga problemen innan de växer sig stora.

Den offentliga veterinärkontrollen av de levande grisarna innan slakt (köttkontroll) sker i enlighet med reglerna i kontrollförordningen för animaliska livsmedel (854/2004/EF).