Avlivning (stickning)

På danska slakterier avlivas grisar, efter bedövning med CO2, genom att skära av (stickning) halspulsådern följt av avblodning.

När de bedövade grisarna kommer ut ur CO2-anläggningen läggs det ena bakbenet i en speciell kedja och hela slaktkroppen lyfts upp så att den hänger i kedjan. Djuret hänger med huvudet neråt och direkt skärs båda halspulsådrorna av så att djuret avblodas, utan att det kommer till medvetande.

Om blodet ska samlas upp för att användas till mänsklig föda tatueras djuret med ett nummer som motsvarar den batch (25 - 30 grisar) som blod samlas upp ifrån. Därmed uppnås spårbarhet så att blodbatchen kan kasseras om en gris inte godkänns för konsumtion. Under avblodningen tillsätts citrat för att undgå koagulering av blodet.

Daglig kontroll av bedövning och avlivning
Slakteriets egenkontroll utför dagliga stickprovskontroller av att bedövningen och den efterföljande stickningen utförs korrekt. Man kontrollerar för avsaknad av livstecken och uteblivna reflexer vid beröring av hornhinnan. Resultatet dokumenteras i egenkontrollen.

Resultatet av slakteriets egenkontroll utvärderas regelbundet av veterinären.