Hygien och smittskydd

För att upprätthålla en hög livsmedelssäkerhet och kvalitet på slakterierna är det avgörande att man har full kontroll på hygien och eventuella smittkällor. Därför utbildas alla medarbetare som hanterar livsmedel i hygien.

I enlighet med HACCP-principerna finns det interna hygienregler på alla slakterier, vad gäller t.ex. påklädning och handhygien. Alla medarbetare på slakterierna som hanterar livsmedel genomgår dessutom en heldagskurs i hygien.