Hygienregler

Detaljerade och omfattande hygienregler i överensstämmelse med HACCP-principerna säkrar en hög livsmedelssäkerhet och kvalitet på slakterierna. Hygienreglerna ställer en rad krav på de slakteri-medarbeternas kläder, handhygien och verktyg.

Enligt EU:s livsmedelshygienförordning (852/2004) ska ledaren för en livsmedelsverksamhet införa och följa en fast procedur eller fasta procedurer under produktionen som är baserade på HACCP-principerna.

Kritiska kontrollpunkter
HACCP är en förkortning av Hazard Analysis and Critical Control Points och har varit en del av EU:s hygien-lagstiftning sedan 2005. HACCP är en internationellt erkänd metod för att analysera produktionen och hitta risker, vad gäller livsmedelssäkerheten, att ta i beaktande under det dagliga arbetet. Metoden används vid uppbyggnad av egenkontrollprogram och är det grundläggande elementet i certifierade kvalitetssystem för livsmedelssäkerhet.

I enlighet med HACCP-principerna har alla slakterier satt upp interna hygienregler för bl.a. anställda och personer utifrån som arbetar tillfälligt i verksamheten.

Hygienreglerna gäller under arbete och vistelse i produktionslokalen under hela produktionstiden och innefattar:

 • Krav på arbetskläder och fotbeklädnad
 • Krav på påklädningens ordningsföljd (först skägg- och hårnät, därefter tvätt och desinfektion av händer, därefter påklädnad av byxor och rock, och sist skor/stövlar)
 • Krav på att smycken och kosmetika inte får bäras i produktionslokalerna
 • Personliga ägodelar får inte medföras/placeras i produktionen
 • Personliga verktyg (knivar, brynjehandskar osv.)
 • Restriktioner mot att medföra mat, dricka, medicin i produktionen samt förbud mot rökning
 • Trafik i produktionen (trafiken ska ske från rent område till orent område)
 • Krav på handhygien (exempelvis vid passage genom hygienslussar, efter pauser, efter toalettbesök, vid varje förorening av händer)
 • Sjukdom (kontakt med närmaste ledare vid en rad sjukdomssymptom) och om man har sår eller förband
 • Hantering av produkter, bl.a. riktlinjer för behandling av produkter med synliga föroreningar
 • Hantering av backar och annan utrustning som kommer i kontakt med produkter eller produktbärande ytor
 • Användning av emballage
 • Användning av verktyg och en beteendekodex vid reparationsarbete under produktion