Spårbarhet

En säker produktion av griskött kräver kontroll av alla delar i produktionskedjan, från produktionen i grisstallarna till slakt och styckning på slakteriet. Efter styckningen kan allt griskött i Danmark spåras tillbaka till slakteri och slakttidpunkt.

Det är full spårbarhet i alla leveranser av grisar till slakteriet så man kan spåra tillbaka till den enskilda grisproducenten, från att grisen levereras till slakteriet och till dess styckning och urbening påbörjas dagen efter leverans.

Efter styckning, urbening och paketering är det spårbarhet från det enskilda paketet och tillbaka till produktionsplats och produktionstidpunkt. Via produktionsdata som samlas in under produktionen kan man därefter spåra produkten tillbaka till en grupp grisproducenter som har levererat inom en specifik tidsintervall.

Denna spårbarhetsnivå är fullt godkänd vid internationell handel med griskött.