Den danska modellen

Sedan slutet av 1800-talet har andelsrörelsen påverkat danskt lantbruk med en gemensamhetskänsla kring alla aktiviteter i värdekedjan - från jord till bord. Än idag är grisproducenterna medägare till hela värdekedjan, vilket säkrar ett fokus på kvalitet genom hela produktionskedjan från grisstall till slakteri.

Produktion av grisar och griskött har varit en viktig tillgång för Danmark i över 125 år, både vad gäller sysselsättning och export. Ca 90 procent av det danska grisköttet exporteras och är därmed viktigt för landets handelsbalans och ekonomi. Den danska grisproduktionen är bland de ledande i världen inom avel, kvalitet, livsmedelssäkerhet och spårbarhet, vilket är en väsentlig anledning till att Danmark är bland världens största exportörer av griskött.

Bönderna är medägare till hela värdekedjan
Andelsrörelsen, som har rötter i bondesamhällets strukturer och värderingar från slutet av 1800-talet, är en bidragande orsak till de danska lantbrukens framgångar. Här är bönderna medägare till hela värdekedjan. Andelstanken är djupt förankrad i ett kulturellt och socialt arv och det finns en gemensamhetskänsla kring alla aktiviteter i värdekedjan, från jord till bord.

Grisproducenterna har både intresse och förståelse för det som händer efter att de har levererat grisarna till slakteriet. De fokuserar inte bara på att producera så många grisar som möjligt, utan även på att grisarna är likartade och av högsta kvalitet, precis så som kunderna över hela världen önskar. Dessutom har producen-terna en tydlig förståelse för livsmedelssäkerhet och spårbarhet och vet därför också hur de ska leva upp till deras del av ansvaret.