ID-nummer

Alla grisar märks med ett femsiffrigt leverantörsnummer på bakpartiet innan de skickas till slakt. På så sätt kan slakteriet alltid spåra grisen tillbaka till det bestånd den kommer från. Under slaktprocessen tillförs ett hängjärns-ID för ännu bättre spårbarhet.

Slakterierna tar uteslutande emot grisar direkt från grisproducenterna. Innan utlämningen från producenten märks alla grisar med ett femsiffrigt nummer på varje skinka i enlighet med EU-reglerna (Rådets direktiv 92/102/EØF). Numret lämnas ut av slakteriet och identifierar ursprung och leverantör åt slakteriet. Suggor och galtar är dessutom försedda med ett godkänt gult öronmärke.

På slakteriet registreras ett hängjärns-id
Under slaktprocessen och senast vid invägningen av slaktkroppen efter slakt matas det femsiffriga leverantörsnumret in i slakteriets datoriserade avräkningssystem. Dessutom sker en automatisk koppling mellan det femsiffriga leverantörsnumret och kroppens hängjärns-id. Båda numren sparas och kopplas till varandra i en dator.

Alla slaktdata som senare genereras på slaktlinjen (vikt, köttprocent, förekomst av färgade hårsäckar, veterinäranmärkningar, avräkning för den levererade grisen gentemot leverantören m.m.) knyts till grisens hängjärns-id.

Resultat av ID-nummer:

  • Alla grisar som slaktas kan spåras.
  • Grisar som tas emot för slakt förses med antingen ett godkänt numrerat öronmärke eller ett unikt femsiffrigt leverantörs-ID på båda skinkor.
  • På slakteriet kopplas skinknumret samman med ett unikt hängjärns-id.
  • Alla data om den enskilda slaktkroppen knyts till hängjärns-id-numret och samlas löpande i slakteriets slaktdatabas.