FN:s världsmål och Danmark

Under 2015 åtog sig FN:s medlemsstater, inklusive Danmark, ett nytt ramverk för hållbar utveckling med 17 världsmål och 169 delmål till år 2030.

Den danska jordbruks- och livsmedelssektorn är en av Danmarks viktigaste styrkepositioner och kan, både utomlands och hemma, bidra med sina tydliga styrkepositioner på 2030-agendan för hållbar utveckling och FN:s globala mål. I en hållbar och intensiv produktion produceras mer, men med mindre klimatpåverkan. Det är denna devis som är i fokus för den danska livsmedelssektorns arbete med en kontinuerlig utveckling av en resurseffektiv jordbruks- och livsmedelssektor. Till exempel produceras mycket fler produkter idag för den globala marknaden, men med lägre energiförbrukning samt utsläpp av koldioxid och vatten.