Miljö och klimat

Nötköttsbranschen har ett starkt fokus på hållbarhet, ikke alene i primärproduktionen men også på slakterierna. Slaterierne udleder CO2, men der kan gøres mange ting for at sænke det samlede CO2-udslip fra oksekødsproduktionen. Bl.a. når det gælder udnyttelse og optimering af alle dele af dyret og her er de danske slagterier godt med. Alt bliver optimeret og intet går til spilde.

Att driva ett slakteri kräver energi, vilket leder till CO2-utsläpp, så ett klimatneutralt slakteri betyder inte att slakteriet inte förbrukar energi alls. Det betyder däremot att slakterierna använder vominnehållet och hudar från nötkötts- och mjölkproduktionen till andra produkter än livsmedel. Ett slakteri är klimatneutralt när energiförbrukningen och klimatpåverkan från slaktprocessen mer än kompenseras genom att hudarna används och genom att energi produceras när vominnehållet omvandlas till biogas.

I Danmark används restprodukterna från nötkreaturslakterierna bland annat till biogasproduktion, vilket ger mycket mer energi än slakterierna själva förbrukar. Det är summan av många initiativ som skapar resultat. I Danmark används restprodukterna från nötkreaturslakterierna bland annat till biogasproduktion, vilket ger mycket mer energi än slakterierna själva förbrukar. Det är summan av många initiativ som skapar resultat. 

Läs mer om miljö och klimat i primärproduktionen

Läs mer om miljö och klimat inom grisproduktionen

När köttet inte är lämpligt som mat 

Slaktkroppen används på olika sätt och till olika produkter. Det är mest optimalt att använda det slaktade djuret för livsmedelsprodukter, men inte alla delar av djuret är lämpliga som livsmedel för människor. Genom att till exempel använda djurets vominnehåll till bioenergi och huden till skor och bilsäten, optimeras försäljningen och miljöpåverkan fördelas på många produkter.
I Danmark har slakterierna lyckats öka energieffektiviteten, så att betydligt fler kilo produceras per kilowattimme. Detta har gjorts genom införandet av energibesparande tekniker och investeringar i mer hållbara energikällor som t.ex. biogas. På samma sätt sker en del av företagens transport med lastbilar som körs på biodiesel producerad av t.ex. slakterirester.

Vill du veta mer om hur branschen arbetar med hållbarhet? Så läs mer här