Kontaktpersoner

Har du frågor eller kommentarer? Vi vill gärna höra av dig.

Marknadsaktiviteter
Här hittar du kontaktinformation till de medarbetare som står för marknadskommunikation, seminarier och andra aktviteter för den svenska marknaden.

 

  Kirsten Vernon Kristiansen 

Executive Export & Marketing Manager Sweden and Germany

E-post: kvk@lf.dk  

Telefon: +45 33 394 381

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maiken Rohde Persson 

Senior Market & Export Manager

E-post: mrp@lf.dk   

Telefon: +45 33 394 375

 
 

Christer Lundin

Spokesperson, Landbrug & Fødevarer in Sweden

E-post: chlu@lf.dk  

Telefon: +46 (0) 70 744 52 80   Lisa H. Sprenger

Student Assistant

E-post: lisp@lf.dk


Branschkunskap - Griskött
Branschinfo Kött har starka kompetenser inom grisköttsproduktion – i samband med grisproduktion, slakt och bearbetning av griskött. Hitta din kontaktperson nedan.

 

 

Asger Kjær Nielsen
Kvalitetschef för DANISH Produktstandard och DANISH Transportstandard

Funktionsord: Kvalitetssäkring och djuromsorg i primärproduktionen, bl.a. DANISH Produktstandard och DANISH Transportstandard
SEGES, Videncenter for Svineproduktion

E-post: akn@seges.dk  
Telefon: +45 33 394 431

 

Jan Dahl
Chefskonsult

Funktionsord: Livsmedelssäkerhet, bl.a. antibiotikaanvändning, MRSA och resistens

E-post: jd@lf.dk  
Telefon: +45 33 394 406

Karsten Bruun Rasmussen
Chefskonsult

Funktionsord: Kvalitetssäkring på slakteriet, bl.a. GRMS-standard

E-post: kbr@lf.dk  
Telefon: +45 33 394 384 Branschkunskap

   

Branschkunskap – Nötkött
Branschinfo Kött har starka kompetenser inom nötköttsproduktion – i samband med nötköttsproduktion, slakt och bearbetning av nötkött. Hitta din kontaktperson nedan.

 Peter Raundal 
Specialkonsulent

Funktionsord: Hälsa, välfärd och reproduktion, nöttkött

E-post: pra@seges.dk  
Telefon: +45 87 406 680 
  

 

   

Annette Dresling
Senior Consultant, DVM.

Funktionsord: Animaliska biprodukter, lagstiftning för animaliska biprodukter, livsmedelssäkerhet, livsmedelslagstiftning, zoonoser, slakterihygien, export.

E-post: adr@lf.dk  
Telefon: +45 33 394 485

   

Jan Dahl
Chefskonsult

Funktionsord: Antibiotikaanvändning, MRSA och resistens

E-post: jd@lf.dk  
Telefon: +45 33 394 406

   
 

Maybritt Kiel Poulsen
Senior Consultant

Funktionsord: Livsmedelslagstiftning, bearbetning, export

E-post: mkpo@lf.dk  
Telefon: +45 33 394 476