Kontaktpersoner

Har du frågor eller kommentarer? Vi vill gärna höra av dig.

Marknadsaktiviteter
Här hittar du kontaktinformation till de medarbetare som står för marknadskommunikation, seminarier och andra aktviteter för den svenska marknaden.

Kirsten Vernon Kristiansen

Export- och marknadsansvarig

+45 33 394 381


 

Maiken Rohde Persson

Senior Market & Export Manager

+45 33 394 375


 

Christer Lundin

Talesperson för Landbrug & Fødevarer i Sverige

+46 (0) 707445280


 

Branschkunskap - Griskött

Branschinfo Kött har starka kompetenser inom grisköttsproduktion – i samband med grisproduktion, slakt och bearbetning av griskött. Hitta din kontaktperson nedan.

Branschinfo Kött har starka kompetenser inom grisköttsproduktion – i samband med grisproduktion, slakt och bearbetning av griskött. Hitta din kontaktperson nedan.

Jan Dahl

Chefskonsult

+45 33 394 406


Funktionsord: Livsmedelssäkerhet, bl.a. antibiotikaanvändning, MRSA och resistens  

Asger Kjær Nielsen

Kvalitetschef för DANISH Produktstandard och DANISH Transportstandard

+45 33 394 431


Funktionsord: Kvalitetssäkring och djuromsorg i primärproduktionen, bl.a. DANISH Produktstandard och DANISH Transportstandard
SEGES, Videncenter for Svineproduktion

Karsten Bruun Rasmussen

Chefskonsult

+45 33 394 384


Funktionsord: Kvalitetssäkring på slakteriet, bl.a. GRMS-standard  

Branschkunskap – Nötkött

Branschinfo Kött har starka kompetenser inom nötköttsproduktion – i samband med nötköttsproduktion, slakt och bearbetning av nötkött. Hitta din kontaktperson nedan.

Branschinfo Kött har starka kompetenser inom nötköttsproduktion – i samband med nötköttsproduktion, slakt och bearbetning av nötkött. Hitta din kontaktperson nedan.

Peter Raundal

Specialkonsulent

+45 87 406 680


Funktionsord: Hälsa, välfärd och reproduktion, nöttkött

Annette Dresling

Senior Consultant, DVM

+45 33 394 485


Funktionsord: Animaliska biprodukter, lagstiftning för animaliska biprodukter, livsmedelssäkerhet, livsmedelslagstiftning, zoonoser, slakterihygien, export.

Jan Dahl

Chefskonsult

+45 33 394 406


Funktionsord: Antibiotikaanvändning, MRSA och resistens

Maybritt Kiel Poulsen

Chefskonsult

+45 33 394 476


Funktionsord: Livsmedelslagstiftning, bearbetning, export