Referensanalys för gris-, nöt- och kalvkött

Se hur EU-länderna arbetar med djuromsorg , livsmedelssäkerhet, klimat och kvalitetssäkring.

Här kan du få vårt unika verktyg – en referensanalys, som ger dig en enkel översikt över köttproduktionen i utvalda europeiska länder, både vad gäller griskött, nöt- och kalvkött. Referensanalysen belyser bl.a. viktiga faktorer som miljö, klimat, livsmedelssäkerhet och djuromsorg i olika länder.

 

Kunskap och fakta om nöt- och kalvkött

Skräddarsy din referensanalys om griskött