Referensanalys

Referensanalys för gris-, nöt- och kalvkött: Se hur EU-länderna arbetar med djuromsorg , livsmedelssäkerhet, klimat och kvalitetssäkring.

Här kan du få vårt unika verktyg – en referensanalys, som ger dig en enkel översikt över köttproduktionen i utvalda europeiska länder, både vad gäller griskött, nöt- och kalvkött. Referensanalysen belyser bl.a. viktiga faktorer som miljö, klimat, livsmedelssäkerhet och djuromsorg i olika länder.

 

Referensanalys: Nöt- och kalvkött

Hämta referensanalysen för nöt- och kalvkött här 

 

Referensanalys: Griskött

Se nedan.

Så navigerar du:  

  • Välj det ämne som du är intresserad av.
  • Välj det land eller de länder som du vill ha information om inom det valda ämnet.

Du kan också välja att skriva ut all information i analysen genom att klicka på ”Skriv ut hela publikationen”.