Miniseminarier för ert företag

 • Anpassat efter ert företags kunskapsbehov om grisproduktion och nötproduktion i Danmark – vi sätter alltså ihop ett program tillsammans med er
 • Möjlighet till allmänna ämnen om grisköttsproduktion och nötköttsproduktion eller mer specifika ämnen inom bl.a. hållbarhet, djuromsorg, livsmedelssäkerhet
 • Hålls i Sverige – gärna hos er i själva verksamheten
 • Tidseffektivt: normalt 3-4 timmar (efter önskemål och beroende på valda ämnen kan tiden naturligtvis utökas)
 • Föredragshållarna är ofta personer i branschen med expertkunskap inom primärproduktion och slakt.
 • Tidigare ämnen har varit: ”Myter och fakta om MRSA” och ”Aktuella strategier och initiativ inom djuromsorg i Danmark”
 • Exempel på program här

Kontakta oss gärna om ni har ett konkret önskemål om ett miniseminarie kopplat till djuromsorg, livsmedelssäkerhet eller spårbarhet. För kontaktinformation – se längst ner på sidan.

Seminarie för grupper

 • Normalt uppdelat i två delar
 • Presentationer om primärproduktion och slakt – fokusämnen är bl.a. hållbarhet, djuromsorg, livsmedelssäkerhet 
 • Besök hos grisproducent och nötproducent på slakteri med bl.a. presentation och dialog om ämnena i praktiken
 • Hålls normalt i Danmark
 • Tidsmässigt ca 2 dagar
 • Föredragshållarna är ofta personer i branschen med expertkunskap inom primärproduktion och slakt
 • Exempel på programhär

Kontakta oss gärna för information om kommande seminarier. För kontaktinformation, klicka här