Nyheter, 29. september 2022

Goda skördar bidrar till självförsörjningen av djurfoder

I Danmark har årets spannmålsskörd varit god.

Foto: Landbrug & Fødevarer

Det bidrar till att säkerställa en hög grad av lokal, dansk försörjning av foder till grisar och kor under den kommande hösten, vintern och våren. På det hela taget har de danska lantbrukarna uppnått höga avkastningar per hektar och spannmålen är av hög kvalitet. Danska lantbrukare har också skördat i flera veckor med mycket sol och torrt väder. Det gör att det har varit ett väldigt litet behov av att använda energi för att torka spannmålen efter skörd.