Nyheter, 19. december 2022

Stort intresse för klima i dansk grisuppfödning

Det var stor uppslutning när Landbrug & Fødevarer och Landbrug & Fødevarer Gris fanns representerade på Deutscher Fleischkongress i Mainz.

Foto: Landbrug & Fødevarer

Som en del av kongressprogrammet på den årliga Deutscher Fleischkongress - där köttbranschen i Tyskland möts och får en överblick över aktuell nationell och global marknadsutveckling för köttbranschen, detalj- och partihandeln samt hantverk - arrangerades Deep Dive Sessions. Under rubriken "Hållbart samarbete genom hela värdekedjan: Från jord till bord – politiska målsättningar i Danmark", berättade Anders Leegaard Riis, sekretariatschefen Landbrug & Fødevarer Gris för en fullsatt lokal om aktuella klimat- och hållbarhetsinitiativ inom dansk grisuppfödning. Vidare presenterade Riis den nya Vision 2050 för dansk grisuppfödning. Visionen omfattar åtgärder för att nå målet om klimatneutral grisuppfödning år 2050 samt åtgärder som syftar till att främja djuromsorg och djurhälsa.

Det var ett sant nöje att se det stora intresset för klimat och hållbarhet inom grisuppfödningen.

Att integrera åtgärder och föra vidare processer som ska säkerställa kvaliteten och djuromsorgen i grisuppfödningen och samtidigt vara hållbara vad gäller att minimera klimatpåverkan och producera mer med mindre är ett ämne som har hög prioritet i dansk grisuppfödning. Vi fick möjlighet att berätta för deltagare från den tyska köttbranschen om framtidsvisionen för grisuppfödningen i Danmark samt vilka åtgärder som har fungerat i uppfödningen när det gäller att minska klimatpåverkan. Hur framtidens grisuppfödning ska se ut är ett aktuellt ämne även i Tyskland och det var ett stort nöje att få bidra med en presentation och samtala med publiken som bjöd på många relevanta synpunkter, säger Kirsten Vernon Kristiansen Export- och Marknadsansvarig, Landbrug & Fødevarer.

Efter presentationen berättade slakteriföretaget Danish Crown om sitt arbete med klimatcertifiering av grisar hos sina andelsägare och deras bidrag till att nå det gemensamma målet med en klimatneutral livsmedelsbransch år 2050. Även denna presentation väckte ett stort intresse.