Danska grisar får foderblandningar som är anpassade efter deras ålder och behov med tanke på näringsämnen och energi. Den största delen av grisfodret består dock av helt vanligt vete och korn.

Huvudbeståndsdelen av de danska grisarnas foder är korn och vete. Därtill kommer soja eller raps för att tillföra extra proteiner i fodret. Dessutom tillsätts vitaminer och mineraler i fodret. Man använder dock även många andra råvaror i fodret, som t.ex. råg, havre, majs, fiskmjöl, potatisprotein, skummjölkspulver, melass, fett, solrosfrön, vassle m.m.

Suggor, smågrisar och slaktgrisar ställer olika krav på fodrets sammansättning och därför får de olika foderblandningar.

Spädgrisar börjar med mjölk

Spädgrisar lever uteslutande av suggans mjölk de första veckorna. Efter 14-16 dagar börjar de kunna smälta annat foder så att de kan få torrfoder som komplement till suggans mjölk.

Smågrisarna får en särskilt skonsam foderblandning

Efter frånvänjningen får smågrisarna särskilda smågrisblandningar som är anpassade efter deras behov av näring och energi. Många börjar med en särskild skonsam blandning för att underlätta övergången från mjölk till annat foder innan de får vanligt grisfoder.

Många olika typer av foderblandningar till slaktgrisar

Slaktgrisar får många olika foderämnen. Även här finns det normer för vad fodret ska innehålla för näringsämnen.

Varierande fodermängd till suggor

Suggor fodras i förhållande till deras produktionscykel och unga suggor ska mer foder än vuxna. Generellt ska suggorna varken vara för magra eller för feta för att uppnå den bästa produktionen. Under dräktigheten ska suggorna använda energi och näringsämnen för att utveckla fostren, och när de diar för att producera mjölk till spädgrisarna. Därför får de ett foder med noga anpassad sammansättning.

Utöver foder ska djuren också ha konstant tillgång till färskt vatten.