Den danska grisproduktionen, med stor export av levande grisar och griskött, har stort fokus på hygien och smittskydd eftersom frihet från sjukdomar är en viktig förutsättning för att exporten ska kunna upprätthållas.

Den danska grisproduktionen karakteriseras av en hög hygiennivå och stort fokus på att undvika spridning av sjukdomar. Tre fjärdedelar av de danska grisarna föds i bestånd som är anslutna till SPF-systemet. Det innebär att en rad smittskyddsregler ska följas och att man endast får använda gristransportörer som är godkända för transport av SPF-grisar.

Bilarna ska dessutom vara rengjorda och desinficerade innan de transporterar grisar och ska följa gällande karantänregler. Bilar som har varit i utlandet med grisar och ska tillbaka till Danmark ska vara rengjorda och desinficerade, och kontrolleras och tvättas dessutom utvändigt samt desinficerade på nytt invändigt på tvättstationer nära gränsen. Endast bilar som kan uppvisa giltigt tvättcertifikat får hämta grisar från danska grisbestånd. På så sätt hålls oönskade sjukdomar borta från Danmark.

Läs mer