I Danmark är det enbart danska grisar av danskt ursprung som körs till slakt. Samtidigt finns ett omfattande kontrollsystem som säkrar 100 % spårbarhet för de enskilda grisarna – både när de flyttas mellan bestånd och när de slaktas.

I Danmark görs en omfattande registrering, märkning och dokumentation under hela grisköttsproduktionen. Syftet med detta är att säkra att danskt griskött alltid uppnår högsta möjliga livsmedelssäkerhet. Bland annat säkras att köttet är danskt och kommer från friska djur samt att köttet är fritt från livsmedelssäkerhetsmässiga risker.

Alla danska lantbruksanläggningar med tamdjursproduktion har ett unikt CHR-nummer i Det Centrale HusdyrbrugsRegister, som administreras av myndigheterna. När en gris flyttas från ett bestånd till ett annat eller levereras till slakteriet är det ett lagstadgat krav att informera om flytten till Svineflyttedatabasen. På så sätt säkras att man kan spåra alla djur tillbaka till ursprungsbeståndet. På slaktdagen märks alla grisar så att de kan identifieras på slakteriet.

Läs mer