Genetik

Grunden till att producera friska grisar som växer snabbt och bra, får många kultingar och har en god köttkvalitet är aveln. Dansk grisproduktion har det gemensamma avelssystemet "DanBred" som organiserar insatsen genom att hela tiden förbättra dessa och andra aspekter.

Den danska grisproduktionen är baserad på tre raser: Dansk Lantras, Dansk Yorkshire och Dansk Duroc. De korsas på olika sätt i produktionen av slaktgrisar så att de olika rasernas goda egenskaper kombineras. Avelsdjur blir till i särskilda uppfödningsbestånd varifrån lantbrukarna kan köpa djur till sina produktioner eller i form av säd för inseminering av suggor.

De flesta slaktgrisar är korsningar mellan tre av dessa raser. Lantras och Yorkshire ingår i de allra flesta korsningar som honor medan galten är Duroc.

Dansk Lantras (L)

 • Suggan får stora kullar och har goda modersinstinkter.
 • Den är stark och har bra ben.
 • Lantrasen har mycket kött (hög köttprocent) och ger en god köttkvalitet.
 • På grund av dessa egenskaper används Lantrasen speciellt som moderdjur (sugga) för korsningssuggor tillsammans med Yorkshire, för produktion av slaktgrisar.

Dansk Yorkshire (Y)

 • Kommer ursprungligen från England.
 • Har hög köttprocent, hög tillväxt, låg foderförbrukning och en god köttkvalitet.
 • Suggorna får stora kullar och har goda modersinstinkter och används därför speciellt som moderdjur (sugga) för korsningssuggor med Lantras.

Dansk Duroc (D)

 • Härstammar från USA och Canada.
 • Är rödbrun med mörka borst.
 • Suggorna får lite mindre kullar än Lantras och Yorkshire, men grisarna har god tillväxt och låg foderförbrukning.
 • Ger dessutom en god köttkvalitet, bl.a. för att köttet har en bra fettmarmorering.
 • Duroc används som galtras.

Få ytterligare information om "DanBred" här