Produktionsformer

I Danmark delar man normalt in grisproduktionen i fyra olika typer. Den konventionella eller ”vanliga” grisproduktionen är den mest utbredda typen. Därutöver finns det ekologisk produktion, frilands- och specialgrisproduktion, där det är olika krav på t.ex. utomhusområden, foder och strö i stallarna.

Konventionell produktion
Den konventionella eller "vanliga" grisproduktionen är ofta produktion i stallar. Det kan antingen vara att grisarna föds och växer upp i samma anläggning (integrerad produktion) eller flyttas till andra gårdar eller anläggningar (multisite-produktion). Produktionen lever naturligtvis upp till lagstiftningen och branschens bestämmelser gällande utfodring m.m. Största delen av produktionen i Danmark är "konventionell".

Ekologisk produktion
Ekologiska grisar produceras efter officiella riktlinjer för ekologisk produktion under det statskontrollerade Ø-märket. Minst 95 procent av fodret ska vara ekologiskt och en del av det ska vara grovfoder. Om grisarna behandlas med medicin är den tid som ska gå innan grisarna får slaktas längre än den lagstadgade. Ekologiska spädgrisar får inte frånvänjas från suggan förrän efter sju veckor och det är inte tillåtet att kupera svansarna. Ekologiska grisar ska ha tillgång till det fria, t.ex. i form av en utomhushage. Alla spädgrisar ska födas på friland. Det ska finnas halm eller annat strö i stallarna och det ska vara fast golv där grisarna vilar sig.

Frilandsproduktion
Vid frilandsproduktion hålls suggorna helt eller delvis på friland. Oftast är suggorna utomhus i hytter och går ute med spädgrisarna till frånvänjningen. Vissa producenter väljer dock att hålla dem inne under löpning och dräktighet. En del av specialgrisarna - frilandsgris och ekologiska grisar - har särskilda krav på hur grisarna ska hållas utomhus.

Specialgrisar
Utöver ekologiska och frilandsgrisar produceras en rad specialgrisar både för hemmamarknaden och för export. Här uppfyller produktionen särskilda krav på t.ex. köttkvalitet (korsningar, kylning, mognad m.m.), fodersammansättning och/eller djurvälfärd.