Danska grisar får mindre antibiotika

Antibiotikaanvändningen för danska grisar har fortsatt att falla under 2015 visar en ny rapport.

Den årliga DANMAP-rapporten dokumenterar att antibiotikaanvändningen har sjunkit med 5 % i grisproduktionen. Siffrorna ska ses i ljuset av att danska bönder har producerat fler grisar under 2015 än året innan.

DANMAP-rapporten utarbetas i ett samarbete mellan tre danska institutioner: Statens Serum Institut, DTU Veterinærinstituttet och DTU Fødevareinstituttet. Sedan 1995 har DANMAP-programmet övervakat användningen av antibiotika till människor och djur i Danmark och förekomsten av antibiotikaresistens bland bakterier i djur, människor och livsmedel.

Mindre användning i grisproduktionen

Mätt i doser och justerat efter antalet grisar som produceras per år är antibiotikaanvändningen till grisar 22 procent lägre än 2009, då användningen var som högst, efter att Danmark slutade med att använda antibiotika för att främja tillväxten.

Det minskade användandet beror främst på att användandet av antibiotikatypen tetracykliner har sjunkit, med nio procent sedan 2014 och med 24 procent sedan 2009.

Glädje hos Landbrug & Fødevarer

Hos Landbrug & Fødevarer väcker DANMAP-resultatet stor glädje.

Resultaten beror på en målriktad insats från veterinärer och grisproducenter och det är mycket glädjande eftersom antibiotikaanvändningen till grisar generellt har fallit med 5 % mellan 2014 och 2015, och sedan 2009 har den fallit med 22 %. En sänkning från en redan låg nivå jämfört med andra länder", säger Flemming Nør-Pedersen, direktör på Landbrug & Fødevarer.

Läs mer: