Djuromsorg är ett väsentligt element i grisproduktionen, både för att det kommer djuren till godo och för att det i slutändan ger en bättre köttkvalitet. I Danmark finns en princip om gruppvis hantering av grisarna när de transporteras, ankommer och bedövas på slakteriet. På så sätt tar man största möjliga hänsyn till djurens naturliga beteende.

Principen om gruppvis hantering av slaktgrisar, från utleverans till slakt, bidrar till att säkra en skonsam behandling innan slakten.

Anläggning för gruppvis CO2-bedövning är ett annat väsentligt bidrag till en god djuromsorg. Grisarna behöver inte fixeras som vid elbedövning och man tar hänsyn till deras naturliga beteende.

Läs mer