Griskött från Danmark kännetecknas av en enhetlig hög kvalitet, vilket är ett resultat av en mångårig insats i branschen. Produktstandarder som Global Red Meat Standard (GRMS) ställer specifika och höga kvalitetskrav på köttindustrins produkter. På slakterierna görs därför en löpande kvalitetsstyrning där olika parametrar i köttet testas.

Det krävs allt oftare dokumentation på kvalitet, livsmedelssäkerhet och djuromsorg under produktionen av kött och köttprodukter.
Därför har en rad produktstandarder utvecklats som används på slakterierna och i företag som utför förberedande arbete som t.ex. BRC, IFS och GRMS. Dessa standarder garanterar att kvalitet och livsmedelssäkerhet är under kontroll och att förhållandena kan dokumenteras och utvärderas på en nivå som stöds av ett certifikat, som en oberoende tredje part har utgivit.

Läs mer