Kvalitetssäkring

Slakterierna utför en löpande kvalitetsstyrning för att säkra att grisköttet uppnår bästa smak och utseende och andra kvalitetsegenskaper.

Alla slakterierna har olika typer av kvalitetsstyrning i överensstämmelse med branschens önskan om förebyggande och styrning istället för kontroll.

Gemensamt för företagen är att deras kvalitetssäkringssystem bl.a. är baserade på HACCP-principerna (förkortning av Hazard Analysis and Critical Control Points). Kvalitetsstyrningens mål gäller såväl köttets smak och utseende som andra kvalitetsegenskaper och köttets användbarhet för konsumtion.

Vad är Global Red Meat Standard?
Företagen har implementerat Global Red Meat Standard, GRMS. GRMS är en standard för slakt, styckning och försäljning av kött och köttprodukter. GRMS är därför skräddarsytt för de specifika kvalitetskrav som gäller för grisköttsproduktion. Standarden ställer krav på HACCP- och kvalitetsstyrningssystemen och dessutom säkras att företagen har en hög och likartad kvalitet på sina produkter.

Vid planeringen av produktionen fokuserar man i Danmark på att säkra bästa möjliga kvalitet, Ny utrustning byggs upp med fokus på att få en enkel arbetsprocess med minimal risk för fel på produkterna.

Företagen har utarbetat detaljerade arbetsprocedurer för alla steg i slakt- och styckningsprocessen. Dessa procedurer ingår i operatörernas arbetsbeskrivning och följs alltid noga. Som följd av detta utför den enskilda operatören ingen egentlig egenkontroll av föregående led i processen. Endast styckdetaljer med uppenbart synliga fel sorteras bort.

Läs mer om kvalitetssäkring i Kvalitetssäkringshandboken. Boken ger en komplett överblick över och inblick i produktionen av griskött i Danmark.

Hämta 5 fakta om kvalitetssäkring här.