Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Kvalitetssäkring och certifieringar

Här beskrivs det produktkoncept som ligger till grund för produktion av griskött i Danmark. Produktionsförloppet från grisavel till paketering och emballering av de färdiga styckdetaljerna gås igenom med beskrivningar av lagstiftning, branschregler, metoder och kontroll samt de resultat och fördelar som uppnås genom åtgärderna.

DANISH Produktstandard är de danska grisproducenternas kvalitetssystem. Standarden i DANISH Produktstandard ska säkra och dokumentera att grisbestånden lever upp till dansk lagstiftning och danska branschkrav med särskilt fokus på god djuromsorg, hög livsmedelssäkerhet och en tydlig spårbarhet.
DANISH Transportstandard ska säkra att transportörer, exportörer och bönder uppfyller kraven på tvätt och desinfektion av bilar som har varit i utlandet.
GRMS-broschyren innehåller en introduktion till Global Red Meat Standard. GRMS är en kommersiell kvalitetsstandard som ägs och drivs av Landbrug & Fødevarer. Standarden har utvecklats i samarbete med den danska köttbranschen och riktas mot slakterier över hela världen.