Råvara

I alla delar av den danska grisköttsproduktionen arbetar man konstant för att uppnå bästa möjliga köttkvalitet. Resultatet är bl.a. ett magert, mört och välsmakande griskött med bra hållbarhet, likartad storlek på styckdetaljerna samt inte minst en god djuromsorg.

Generellt är danskt griskött magert. I kotlettrader och liknande styckdelar är IMF (intramuskulärt fett) i genomsnitt 1,5 % och därmed välägnat till både vidare förarbete och detaljstyckning.

I Danmark är den genomsnittliga slaktvikten 81-83 kg (motsvarande en levande vikt på 110 kg). En konsekvens av det integrerade danska systemet är att danska grisar är mycket likartade i storlek. Dessutom kan slakterierna med hjälp av data från klassificering och invägning utföra en grundlig sortering av slaktkroppar och välja ut styckdelar av mycket likartad storlek.

Grisköttets smak påverkas av det foder som grisen har ätit
Den danska grisbranschen har fastställt riktlinjer för sammansättningen av foder eftersom det kan påverka köttets smak. Nedkylning av den varma slaktkroppen har stor betydelse för mörheten och företagen använder kylmetoder som säkrar snabb nedkylning utan att köttkvalitet försämras.

Den danska grisbranschen har fokuserat på att inrätta transport, uppställning och bedövning så att grisarna inte stressas, eftersom köttets utseende då kan förringas. Förutom att följa EU:s regler för skydd av grisar finns det också dansk lagstiftning och branschregler som säkrar djurens välfärd i alla delar av grisproduktionen, under transport och på slakteriet.

Konstant kvalitet är avgörande
Det fokuserade arbetet för högsta möjliga kvalitet visar sig också i den låga förekomsten av avvikande kvalitet på köttet. Därför ser man sällan blödningar, PSE eller DFD i danskt griskött. PSE (förkortning av pale, soft, exudative) är ljust kött med liten förmåga att hålla kvar köttsaften, vilket inte är önskvärt. Stress hos grisen direkt innan slakt spelar stor roll för uppkomsten av PSE. DFD (förkortning av dark, firm, dry) visar sig vid mört och torrt kött och är också ett uttryck för avvikande kvalitet.

Hur länge håller sig grisköttet?
Hållbarheten hos färskt fruset griskött beror på faktorer som grisarnas foder, hygien under slakten, styckning och paketering samt förvaringstemperatur. Förvaringstemperaturen är den mest kritiska faktorn för hållbarhetstiden och som följd av den goda produktionshygienen på de stora danska exportslakterierna har köttet en lång hållbarhetstid både under under kyl- och frysförvaring.

Köttprocent tillsammans med slaktvikten är grund för betalningen till bonden. Danska grisar har en genomsnittlig köttprocent på ca 60, vilket gör slaktkropparna mycket välägnade för vidare förädling och till produktion av magra produkter.

Läs mer i Kvalitetshandboken om hur danska grisproducenter och slakterier gör för att säkra en hög köttkvalitet.