Trikiner

I över 80 år har alla danska slaktgrisar på exportslakterierna systematiskt undersökts för trikiner (en spe-ciell typ av parasit) utan att smitta har påvisats. Danska grisar som slaktas på exportslakterier undersöks fortfarande eftersom många exportmarknader kräver det.

Trikiner har inte konstaterats i danska tamgrisar sedan 1929.

Trikinen är en parasit (en larv) som lever och växer i tarmen hos däggdjur. Smittan överförs normalt genom att döda djur med trikiner äts av köttätande djur. Människor kan smittas via kött som inte är genomstekt.

Varje år undersöks minst 15 miljoner grisar för trikiner i Danmark

De senaste 25 åren har man varje år undersökt ca 15 - 20 miljoner grisar för trikiner i Danmark, eftersom alla grisar på exportslakterierna undersöks. Under denna period har ingen människa smittats med trikiner från danska grisar.

Enligt EU:s trikinbestämmelser är grisar från bestånd med kontrollerade uppställningsförhållanden befriade från trikinundersökning. I den danska grisproduktionen uppfyller alla bestånd utom deklarerade frilandsbe-stånd och ekologiska bestånd kraven på kontrollerade uppställningsförhållanden. På grund av kraven i sam-band med export till tredje land undersöks ändå alla grisar som slaktas på de exportauktoriserade slakterier-na.

Griskött och hästkött är de vanligaste källorna till smitta för människor, men även olika typer av vilt kan smitta. Genomstekning och frysning dödar larverna.