Det är stort fokus på miljöeffektivitet inom produktionen av griskött. Det beror på att de danska livsmedelsföretagen arbetar målriktat med att producera mer med färre resurser och mindre miljöbelastning.

För att säkra en hög livsmedelssäkerhet använder slakterierna mycket vatten och energi i samband med rengöring och kylning. Slakterierna i Danmark har dock lyckats sänka energiförbrukningen med mer än en tredjedel de senaste årtiondena och har sänkt vattenförbrukningen väsentligt under samma period.

Vill du veta mer om hur branschen arbetar med hållbarhet? Så läs mer här

Energi- och vattenförbrukning

Livsmedelsbranschen arbetar målriktat med att producera mer med färre resurser och mindre miljöbelastning. Slakterierna har sänkt energiförbrukningen med mer än en tredjedel de senaste årtiondena och har sänkt vattenförbrukningen väsentligt under samma period.

Trots en målriktad insats använder slakterierna mycket vatten och energi i samband med rengöring och kylning för att säkra den höga danska livsmedelssäkerheten.

Slakterierna har de senaste åren sänkt sin användning av resurser genom en ökad resurseffektivitet och har därmed lyckats frigöra sin produktion från sin miljöbelastning. Därmed har markanta sänkningar uppnåtts både vad gäller vattenförbrukning och energiförbrukning.

Banbrytande initiativ förbättrar energieffektiviteten

På 1990-talet gjorde den danska köttindustrin en stor gemensam insats för att spara energi, vilket resulterade i en rad banbrytande initiativ som verkligen bidrog till att förbättra energieffektiviteten. Sedan dess har den danska köttindustrin fortsatt detta arbete.

Grisköttssektorn har därmed sänkt energiförbrukningen med mer än en tredjedel de senaste årtiondena. Sänkt energiförbrukning har uppnåtts genom återvinning av värme från kylanläggningar och processer, investering i nya energieffektiva anläggningar och ett allmänt fokus på energispill.

Under samma period har grisköttsindustrin lyckats sänka vattenförbrukningen väsentligt. Sänkt vattenförbrukning har uppnåtts genom effektiviseringar och fokus på att optimera vattenförbrukningen i olika delar av produktionsprocesserna.