Information om livsmedelskedjan

Europeisk lagstiftning kräver att alla grisproducenter som skickar sina grisar till slakt ska lämna en rad upplysningar om grisarna. På så sätt säkras att slakteriet alltid vet varifrån grisen kommer och att den är frisk.

Innan beståndsägarna skickar djuren till slakt ska de lämna en rad upplysningar om livsmedelskedjan till slakteriet. Eftersom det är EU-regler (Förordning 853/2004 EU:s hygienförordning för animaliska livsmedel) ska upplysningar om livsmedelskedjan också lämnas när djur skickas till slakt i andra EU-länder.

Upplysningarna om livsmedelskedjan innefattar bl.a.

  • Beståndsägarens namn och adress
  • Beståndets CHR-nummer (Centrale HusdyrbrugsRegister)
  • Upplysningar om djurens hälsa
  • Upplysningar om huruvida karantäntiden för slakt efter medicinsk behandling har följts

Upplysningarna om livsmedelskedjan ska lämnas innan varje leverans av djur som ska slaktas och gäller både grisar, kreatur, getter, får och hästar.

Upplysningarna hjälper slakteriet att anpassa slaktarbetet och veterinären att avgöra vilka inspektioner som krävs.

Bonden kan lämna upplysningarna online
För leveransen av bl.a. grisar kan upplysningarna om livsmedelskedjan lämnas på en standardiserad pappersblankett, som följer djuren till slakteriet, eller elektroniskt via www.landbrugsindberetning.dk eller www.landmand.dk. På webbplatserna vägleds beståndsägaren genom en rad frågor och valmöjligheter, så att denne på så sätt bara anger den information som är relevant för den djurart som ska slaktas. Lösningen är utformad så att djur inte kan anmälas för slakt utan att relevant information om livsmedelskedjan har angetts.