Picture: Landbrug & Fødevarer

Picture: Landbrug & Fødevarer

ANSVARSFULL SOJA

ANSVARSFULL SOJA I DANISH-GODKÄNDA BESÄTTNINGAR

Dansk Landbrug stöder FEFAC - den europeiska foderbranschens arbete för att stärka ramarna för ansvarsfull soja. FEFACs Soy Sourcing Guidelines används också som referensram för inköp av ansvarsfull soja.

Därför har det danska jordbruket tagit fram ett avtal om att all soja ska vara ansvarsfullt producerad 2025.

 

GRISUPPFÖDARENS ANSVAR

Kontrollsystemet för inköp av ansvarsfull soja är en del av DANISH Produktstandard.

Det är DANISH-godkända grisuppfödares ansvar att beställa foder som uppfyller de krav som överenskommits inom jordbruket. Detta görs genom att välja en foderleverantör som uppfyller kraven och som finns med på nedanstående lista.

 

LEVERANTÖRENS ANSVAR

Företag som levererar soja eller produkter som innehåller soja måste dokumentera att de följer avtalet och implementeringsplanen i avtalet (minsta andel ansvarsfull soja). Implementeringsplanen är: 2021 = 20 %, 2022 = 40 %, 2023 = 60 %, 2024 = 80 % och 2025 = 100 %.

 

Dokumentationen är en undertecknad anslutningsförklaring, där företaget också åtar sig att lämna in en årlig revisionsberättelse som förklarar massbalansen i förhållande till köp och försäljning av ansvarsfull soja. Denna massbalans måste följa avtalets implementeringsplan. Anslutningsförklaringen skickas till SEGES, som kan dokumentera för DANISH-avdelningen att företagen följer avtalen och kan tas med på SEGES:s lista över företag som följer avtalet om ansvarsfull soja.

 

HÄMTA ANSLUTNINGSFÖRKLARINGEN

 

MELLANHANDENS ANSVAR

Som handelsföretag som säljer soja, eller produkter som innehåller soja, till danska grisuppfödare och som bara köper soja från företag som finns med på listan, ska en Försäkran på heder och samvete fyllas i och skickas in innan man kommer med på listan.

 

HÄMTA FÖRSÄKRAN PÅ HEDER OCH SAMVETE

 

LISTAN

Översikt över godkända sojaleverantörer. Listan uppdateras kontinuerligt med godkända leverantörer. Kontakta ev. din foderleverantör om de inte finns med på listan.

 

KONTROLL

Vid DANISH-besök tas bilder av en eller flera etiketter från produkter som innehåller soja. Därefter kontrollerar en oberoende tredje part om foderföretaget finns med på listan enligt avtalet om ansvarsfull soja. Företag som finns med på listan ska lämna in en årlig revisionsberättelse som förklarar massbalansen i förhållande till inköp och försäljning av ansvarsfull soja. Denna massbalans ska minst följa avtalets implementeringsplan. Om man uppfyller avtalet blir företaget kvar på listan. Om företaget inte uppfyller avtalet tas det bort från listan och DANISH-godkända grisuppfödare får inte längre köpa soja eller foder som innehåller soja från det aktuella företaget.