Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Djuromsorg i danska nötkreatursbestånd

Djuromsorgen är högt prioriterad inom dansk nötkreatursproduktion. Förutom djuromsorgslagen säkras djuromsorgen bl.a. genom lagen om hållande av mjölkboskap och avel. Denna lag fastställer minimum­standarder på en lång rad områden.

Alla anläggningar med fler än 100 kor eller 200 ungdjur (kalvar, slaktkalvar, tjurar och kvigor) ska ha ett egenkontrollprogram som säkrar att lag­­stiftningen om djuromsorg uppfylls. Egenkontrollprogrammet utvärderas av beståndets veterinär.

Bestånden får rådgivningsbesök med särskilt fokus på djuromsorgen minst två gånger per år. I samband med dessa omsorgsbesök genomgås djuromsorgen i hela stallet samt förhållandena för djur på gräs, för att säkra en god djuromsorg i alla åldersgrupper i hela produktionen. Genomgången av beståndet säkrar att veterinären kan målrikta sin rådgivning mot de mest relevanta områdena.