Sjukdomar och bakterier

De danska nötköttsproducenterna har konstant fokus på sjukdomar och bakterier för att kunna upprätthålla den höga köttkvaliteten. Fokus ligger bl.a. på de två bakterierna VTEC och Salmonella Dublin.

En utbredd bakterie bland kreatursbestånd i hela världen är VTEC-bakterien, även kallad EHEC. Bakterien förekommer naturligt i tarmkanalen hos idisslare, bl.a. nötkreatur, och därför är det inte realistiskt att utrota bakterien helt. I Danmark har det bara varit några få utbrott av VTEC med mycket få sjukdomsfall. 

Branschen arbetar intensivt tillsammans med forskningsinstitutioner och myndigheter för att öka kunskapen om bekämpning och förebyggande av VTEC. Dessutom genomför danska livsmedelsverket, Fødevarestyrelsen, löpande övervakning där olika djurarter och livsmedel undersöks för bakterien. 

En annan bakterie som förekommer i livsmedel är Salmonella Dublin, vilken främst förekommer i nötkreatur. Landbrug & Fødevarer har i samarbete med Fødevarestyrelsen ett övervaknings- och saneringsprogram mot Salmonella där målet är att utrota Salmonella Dublin innan 2016.

Läs mer om Salmonella.