Avlivning

Avlivning av nötkreatur ska ske på ett försvarbart sätt, så snabbt och smärtfritt som möjligt. Djur får endast avlivas efter bedövning.

Djur ska skonas från alla typer av smärta, psykisk påfrestning och lidande under avlivning, precis som det står i EU-förordning 1099/2009.

För att få tillstånd att avliva djur ska personen ha genomgått en kurs och klarat ett avslutande prov om bedövning och avlivning. Därefter utfärdas ett kompetensbevis. Alla slakterier utser dessutom en djuromsorgsansvarig som har det övergripande ansvaret för att alla regler gällande skydd av djuren vid avlivning och slakt följs.

Djur får endast avlivas efter bedövning, vilket normalt sker med hjälp av en penetrerande bultpistol. Bultpistolens metallbult skjuts in i kraniet och hjärnan så att djuret blir medvetslöst. Själva avlivningen sker direkt efteråt genom att pulsådern skärs av och blodet rinner ur kroppen och djuret dör.

Vid rituell slakt sker bedövningen med en icke-penetrerande bultpistol. Det kontrolleras regelbundet att djuren inte visar några tecken på medvetande efter bedövningen.