Nyheter, 29. juni 2022

Konsumentanalys: Oro för kriget i Ukraina, stigande priser

Danskarnas förtroende har sjunkit kraftigt sedan kriget i Ukraina bröt ut. Danskarna är särskilt oroade över stigande priser på mat, energi och drivmedel.

Foto: Landbrug & Fødevarer

Varje dag kommer nyheter om kriget i Ukraina och nästan lika ofta kommer rapporter om stigande priser på livsmedel i detaljhandeln.

En ny dansk befolkningsundersökning som Norstat genomfört på uppdrag av Landbrug & Fødevarer ger inblick i hur stor plats kriget i Ukraina tar i danskarnas liv. Denna oro påverkar danska konsumenters inköpsvanor och inköpsplaner.

– I undersökningen har vi tittat på hur danskarnas vanor förändras. Det är tydligt att kriget i Ukraina tar stor plats. 65 procent av danskarna uppger att kriget är ett bekymmer. Omvänt har Covid-19 snabbt minskat i betydelse och hamnat långt ner på listan över orosmoment, säger Per Vesterbæk, områdeschef för Analys och Statistik på Landbrug & Fødevarer.

Läs även: Matsvinn tar mer plats i danskarnas vardag – hållbarhet och stigande priser är bidragande faktorer

 

Ändrade vanor sedan krigs utbrottet

Den 24 februari gick Ryssland in i grannlandet Ukraina med militära styrkor. Sedan dess har kriget fyllt mycket både i nyheterna och i danskarnas medvetande. I undersökningen uttrycker sju av tio danskar att de har ändrat sina vanor efter krigets utbrott. Det har varit särskilt fokus på att sänka uppvärmningen i bostaden. Faktum är att hela 37 procent uppger att de har sänkt temperaturen. Dessutom har 33 procent sparat in på bensin och diesel. 25 procent uppger att de har köpt fler livsmedel på extrapris eller valt billigare varor sedan kriget i Ukraina bröt ut.

– Undersökningen visar att danskarna särskilt tittar på hur de kan minska sina fasta kostnader här och nu. Att priserna stiger blir tydligare för varje dag, särskilt när det gäller priset på drivmedel och livsmedel. Det gör att de sätter fokus på billigare varor, inte minst extrapriser, säger Per Vesterbæk.

Danskarna vill spara mer

Danskarna anpassar sig till att ha mindre pengar till konsumtion – och vill därför spara mer.
Även om danskarna i hög grad försöker spara pengar finns det en bred insikt om att det i framtiden kommer att finnas mindre pengar till konsumtion. Faktum är att hela 68 procent av de tillfrågade danska konsumenterna i undersökningen svarar att de räknar med att ha en mindre budget under de kommande tre till sex månaderna.

Samtidigt finns ett ökat fokus på att spara pengar. 23 procent svarade att de kommer att spara mer än tidigare, medan 20 procent kommer att göra av med mer pengar.

– Även om det är stort fokus på att spara och sänka kostnaderna är det tydligt att danskarna inte tror att det räcker. De flesta är beredda på att ha mindre pengar på fickan, säger Per Vesterbæk.

Konsumentbeteende för olika livsmedel

Enligt egen utsago har var fjärde dansk köpt mer livsmedel till extrapris/billigare livsmedel efter att kriget i Ukraina bröt ut. Figur 12 visar hur konsumenterna anger att de har ändrat konsumtionsbeteende för olika livsmedel.


Läs hela undersökningen här

Photo: Landbrug & Fødevarer Per Vesterbæk
Områdesdirektör, Analys & Statistik
Landbrug & Fødevarer