Danskt griskött kännetecknas av en enhetlig hög kvalitet, vilket är ett resultat av en mångårig insats i branschen. En god köttkvalitet kräver en insats i alla led, från avel och uppfödning till tillberedning.

Grunden till att producera friska grisar som växer snabbt och bra, får många kultingar och har en god köttkvalitet är aveln. I Danmark har vi det gemensamma systemet "DanBred" som organiserar insatsen genom att hela tiden förbättra dessa och andra aspekter. Den danska grisproduktionen är baserad på tre raser: Dansk Lantras, Dansk Yorkshire och Dansk Duroc. De korsas på olika sätt i produktionen av slaktgrisar så att de olika rasernas goda egenskaper kombineras. Det är samma raser som används i de olika produktionsformerna, från konventionell till ekologisk produktion. 

Under uppfödningen säkras att grisarna från färskt foder där sammansättningen av näringsämnen är anpassad efter grisarnas ålder.

Målsättningen är att levererar griskött av högsta kvalitet varje gång. Danskt griskött är generellt magert samtidigt som det har tillräcklig fettmarmorering för att bli saftigt och mört och ge en god smak - de egenskaper som ofta nämns när man talar om god köttkvalitet.

Läs mer