MRSA är en stafylokockbakterie som är resistent mot en bestämd typ av antibiotika. MRSA kan dock behandlas med andra typer av antibiotika. Kött kan också innehålla MRSA-bakterier, men undersökningar visar att smitta från kött inte utgör något problem.

Hur smittar MRSA?

Smittan kan överföras från gris till gris, från gris till människa och från människa till människa. Men MRSA CC398 överförs inte lika bra mellan människor som de MRSA-typer som finns hos människor. 

Vad är MRSA? 

MRSA är en förkortning för Methicillin Resistent Staphylococcus Aureus. Stafylokocker är en grupp bakterier som är en normal del av bakteriefloran hos människor och många djur. De förekommer ofta på olika ställen på huden och i svalget och näshålan. 

En fjärdedel av alla människor bär på stafylokocker i näsan, resten smittas då och då och blir sedan av med smittan igen. Totalt är mellan 40 och 50 procent positiva vid en given tidpunkt.
I de flesta fall leder stafylokocker inte till sjukdom men kan ge upphov till bölder och sårinfektioner. I sällsynta fall ger de upphov till allvarlig sjukdom hos betydligt försvagade personer. Det kan exempelvis vara blodförgiftning (bakteriemi), där bakterien sprids via blodomloppet och kan ge infektion i flera organ, inklusive hjärtklaffsinflammation. Dödligheten vid den typen av infektion är ca 20 procent.

MRSA kan behandlas med andra typer av antibiotika

Infektioner med stafylokocker behandlas normalt med en typ av penicillin, som t.ex. methicillin. MRSA är resistent mot denna typ av penicillin, men kan behandlas med andra typer av antibiotika. Det betyder dock att en korrekt behandling ofta försenas tills man har konstaterat att det handlar om MRSA.

MRSA CC398

De flesta typer av MRSA har uppstått hos människor på grund av antibiotikaanvändningen för människor. En speciell MRSA-typ, MRSA CC398, finns hos flera djurarter. Den har blivit resistent på grund av antibiotikaanvändning till djur. Den kan även smitta människor som arbetar med dessa levande dur.
MRSA CC398 kan framkalla samma sjukdomar hos människor som andra stafylokocker, men har en lägre förmåga att smitta från människa till människa än de typer av stafylokocker som är anpassade för människor.

Kan jag bli sjuk av att äta kött som innehåller MRSA?

MRSA CC398 kan finnas i kött, men både epidemiologiska undersökningar och undersökningar av personer som hanterar kött har visat att livsmedelsburen smitta till människor inte utgör ett problem.

Läs mer om MRSA:
Fødevarestyrelsen
Statens Serum Institut