Hormoner

Det är förbjudet att ge hormoner och ämnen med tillväxtfrämjande effekter till grisar och andra produktionsdjur i EU. Endast en enda gång (2014) har det påträffats ett förbjudet hormon i en slaktgris vid den offentliga kontrollen i Danmark.

I EU har det sedan 1981 varit förbjudet att ge hormoner och ämnen med hormonliknande tillväxtfrämjande effekter till produktionsdjur (direktiv 81/602/EU). Förbudet gäller djur för produktionssyften och omfattar även kött från djur för konsumtion som exporteras till EU från tredje land.

Det har vid ett enda tillfälle 2014 påvisats restkoncentrationer av förbjudna hormoner (17beta-19-Nortestosteron) i en gris. Orsaken till detta har inte påvisats. Förekomsten av förbjudna hormoner m.m. i det danska övervakningsprogrammet för danskt kött är obetydligt.

Griskött 2013: I den offentliga kontrollen analyserades 4 225 prover från grisar och grisbestånd för för-bjudna hormoner och tillväxtfrämjande ämnen med negativt resultat.

Utanför EU används tillväxtfrämjande könshormoner i grisproduktionen

De tillväxtfrämjande könshormonerna (testosteron, progesteron och 17ß-oestradiol, zeranol, trenbolonacetat och melengestrolacetat) används i stor utsträckning i en rad länders tamdjursproduktion (bl.a. USA, Kanada, Hong Kong och sydamerikanska länder). De aktuella hormonernas verkan ligger i att foderutnyttjandet förbättras markant hos de behandlade djuren. Behandlingen kan bl.a. bestå av implantation av en hormonkapsel i örat (som alltid kasseras vid slakt).

ß-agonister används i den mänskliga läkarpraktiken för att behandla vissa typer av astma, där ämnena effektivt utvidgar lungornas bronker. Ämnena har dock en lång rad andra verkningar. Bl.a. har det i praktiken visat sig att de ämnen som ges oralt till djur orsakar muskelförökning och en minskning av muskelvävnadens fettupptagning (den tillväxtfrämjande effekten). Denna effekt ses hos kreatur, får, grisar och fågel. Ämnena ackumuleras i primärt lever- och muskelvävnad.