Rådgivning och dialog

En rad branschexperter och rådgivare står redo att ge råd och diskutera djuromsorg, livsmedelssäkerhet, spårbarhet och hållbarhet i grisproduktion och nötproduktion – sett ur ett marknads- och importperspektiv.

Med unik kunskap och kompetens inom alla delar av produktionskedjan, från jord till bord, erbjuder vi kontakt och dialog med branschpersoner från lantbrukssektorn och grisköttsbranschen. I organisationen bakom Branschinfo Kött, Landbrug & Fødevarer, sitter mer än 400 medarbetare med stor kompetens inom allt från veterinärförhållanden till branschspecifik statistik och analys.

Branschinfo Kött erbjuder expertkunskap inom livsmedelssäkerhet, djuromsorg, spårbarhet, kvalitetssäkring och hållbarhet.

Kunskap om grisproduktion
Branschinfo Kött har stora kompetenser inom grisköttsproduktion – i samband med grisproduktion, slakt, förädling och export inom områdena levande grisar och griskött.

Bl.a. rådgivning och dialog om

  • Lagstiftning
  • Branschregler
  • Veterinära förhållanden
  • Produktstandarder och certifieringar
  • Marknadsstatistik och -utveckling
  • Marknadsanalyser
  • Forskning
  • Marknadskommunikation.

Kontakta oss gärna för information om rådgivning och dialog. För kontaktinformation – Klicka här