Dansk grisproduktion har ett eget kvalitetsprogram som består av två delar: DANISH Produktstandard och DANISH Transportstandard. Mer än 95 procent av den totala grisproduktionen omfattas av ordningen, som kontrolleras av en tredje part.

Kvalitetsprogrammet för dansk grisproduktion heter DANISH. Kvalitetsprogrammet består av två delar:

DANISH Produktstandard, som säkrar och dokumenterar att danska grisbestånd lever upp till EU lagstiftning och danska branschkrav med särskilt fokus på god djurvälfärd, hög livsmedelssäkerhet och en tydlig spårbarhet i alla danska grisbestånd.

För den engelska marknaden är det extra krav på producenterna, vilket gör att det finns en UK-standard för dessa vid de enskilda slakterierna.

Mer än 95 procent av den totala danska grisproduktionen omfattas av ordningen, som kontrolleras av tredje part,som är ackrediterad i enlighet med den internationella standarden ISO 17065:2012.


Med DANISH-ordningen kan danska grisproducenter redogöra för alla steg i produktionen och dokumentera att de uppfyller kvalitetsordningens målsättningar och krav. Det ger trygghet för både konsumenter och kunder världen över.

Konventionella bestånd besöks minst var tredje år, medan bestånd som produceras grisar till den engelska marknaden får kontrollbesök varje år.

Vid ett kontrollbesök går godkända kontrollanter igenom mer än 150 olika kontrollpunkter inom djurvälfärd, livsmedelssäkerhet och spårbarhet. Om en producent har allvarliga brister kan denna uteslutas ur ordningen och får därmed inte längre leverera slaktgrisar till exportslakterierna eller exportera levande grisar till exempelvis Tyskland.

DANISH Transportstandard har som syfte att förhindra exotiska sjukdomar i Danmark, som t.ex. svinpest och mul- och klövsjuka. 


Relevanta publikationer: 
 
Läs mer om: DANISH Produktstandard

Läs mer om: DANISH Transportstandard