Svanskupering får inte utföras rutinmässigt. Lagstiftningen tillåter dock att spädgrisar svanskuperas under djurets andra till fjärde levnadsdygn, men endast om det finns dokumentation om skador på svansar till följd av att kupering inte har utförts. I Danmark görs många försök så att svanskupering kan undvikas på sikt.

Lagstiftningen tillåter att spädgrisar svanskuperas under djurets andra till fjärde levnadsdygn, men endast om det finns dokumentation om skador på svansar till följd av att kupering inte har utförts. Dessutom ska andra åtgärder ha utförts för att lösa problemen med svansbitning – exempelvis ska det finnas tillräckligt med bök- och sysselsättningsmaterial och det ska inte vara för många grisar i stiorna. I Danmark får högst hälften av svansen kuperas, vilket det inte finns några regler om i EU-lagstiftningen.

Svansbitning kan medföra behandlingskrävande infektioner i svansen. Det gör att bakterier kan sprida sig från svansen och orsaka blodförgiftning och bölder på andra platser i kroppen, ofta i skelettet. Bölderna medför ofta att grisen måste kasseras vid slakt. Svansbitning kan därför innebära en ekonomisk förlust till följd av ökade utgifter för behandling samt minskad tillväxt.

Flera faktorer spelar in på förekomsten av svansbitning

Orsaken till svansbitningen är multifaktoriell och uppstår inte ur en eller några få element runt grisen. Man ser dock ett stigande antal (frekvens) svansbitningar om det är fel på grisens närmiljö, såsom drag, brist på bök- och/eller sysselsättningsmaterial, dålig ventilation och liknande.

SEGES, Videncenter for Landbrug, som ligger under Landbrug & Fødevarer, har i många år gjort försök för att klargöra orsakerna och sänka antalet svansbitningar så att svanskupering kan undvikas helt på sikt. Den danska grisbranschen anser dock att svanskupering är den säkraste metoden för att minimera risken för svansbitning. Det är ett förhållandevis litet ingrepp tidigt i spädgrisens liv, till skillnad från den risk som grisen löper för att utsättas för svansbitning senare under uppväxtperioden om den inte svanskuperas.