Magsår hos grisar beror på grisfodrets struktur och sammansättning. När bonden väljer foder ska hänsyn tas till både grisarnas maghälsa och miljön.

Magsår beror på att magsyran skadar magsäcken. Magsyran produceras av körtlar i magsäcken, där körtlarna hjälper till att bryta ner fodret. Magsår uppstår oftast där matstrupen mynnar ut i magsäcken, men det kan även finnas sår i andra delar av magsäcken.

Fodrets struktur påverkar utvecklandet av magsår

Fodrets struktur och sammansättning har stor betydelse för utvecklandet av magsår. Andra saker som sjukdomar och fasteperioder kan också ha betydelse. Orsakerna till magsår hos grisar är inte helt klarlagda.

Ta hänsyn till miljö och maghälsa

Om fodret har en mycket fin struktur (finmalet) kan grisarna enklare ta upp näringsämnena i fodret, men samtidigt är det inte så bra för maghälsan. Om fodret har en mycket grov struktur (grovmalet) är det bra för maghälsan, men då passerar många näringsämnen rakt igenom grisens tarmar och ut, vilket inte är bra för miljön.

Det är därför en balansgång med att hitta en korrekt malningsgrad så att både miljön och grisens maghälsa tillgodoses. 

Screening för magsår hos suggor

För att undersöka maghälsan hos suggor i Danmark kommer branschen under 2018/2019 att be slakterier att ta ut 20 slumpmässigt utvalda magar från DANISH-godkända besättningar med över 200 suggor.

Magarna undersöks på SEGES laboratorium i Kjellerup och svar från screeningen skickas ut till besättningarna. Om mer än hälften av suggorna har magsår över en viss grad måste en handlingsplan för förbättring av maghälsan utarbetas i samarbete med besättningens veterinär. Efter 2018 har mindre än 4 % av ca 1 200 besättningar uppmanats att utarbeta en handlingsplan.