Livsmedelssakerhet

Livsmedelssäkerheten i den danska grisproduktionen är i särklass internationellt.

Livsmedelssäkerheten i den danska grisproduktionen är i särklass internationellt. Det beror på en mångårig tradition med att se produktionen av grisar och griskött som en produktionskedja där säkerheten i det enskilda ledet beror på förhållandena i det föregående ledet. En låg antibiotikaanvändning, en god hälsa i produktionen, välutbildade bönder och en målriktad övervakning säkrar livsmedelssäkerheten.

Många års fokus på hälsa i grisproduktionen genom målriktad veterinärrådgivning med fokus på förebyggande och utbredning av världens största hälsostyrningssystem, SPF-systemet, har säkrat en hög hälsa och en låg antibiotikaanvändning.  En annan viktig orsak till den låga antibiotikaanvändningen är att veterinärrådgivningen är skild från försäljningen av antibiotika. Det säkrar att inga onödiga antibiotikabehandlingar görs.

Förekomsten av salmonella i grisproduktionen övervakas i alla led, från foder och avelsbestånd till smågrisproducerande bestånd och slaktgrisar. Tillsammans med en målriktad insats på slakteriet säkrar det en låg förekomst av salmonella i grisköttet.

Läs om hur användningen av antibiotika till grisar har sjunkit de senaste 20 åren

Läs mer