Magsår

Magsår hos grisar beror på grisfodrets struktur och sammansättning. När bonden väljer foder ska hänsyn tas till både grisarnas maghälsa och miljön.

Magsår beror på att magsyran skadar magsäcken. Magsyran produceras av körtlar i magsäcken, där körtlarna hjälper till att bryta ner fodret. Magsår uppstår oftast där matstrupen mynnar ut i magsäcken, men det kan även finnas sår i andra delar av magsäcken.

Fodrets struktur påverkar utvecklandet av magsår
Fodrets struktur och sammansättning har stor betydelse för utvecklandet av magsår. Andra saker som sjukdomar och fasteperioder kan också ha betydelse. Orsakerna till magsår hos grisar är inte helt klarlagda.

Ta hänsyn till miljö och maghälsa
Om fodret har en mycket fin struktur (finmalet) kan grisarna enklare ta upp näringsämnena i fodret, men samtidigt är det inte så bra för maghälsan. Om fodret har en mycket grov struktur (grovmalet) är det bra för maghälsan, men då passerar många näringsämnen rakt igenom grisens tarmar och ut, vilket inte är bra för miljön.

Det är därför en balansgång med att hitta en korrekt malningsgrad så att både miljön och grisens maghälsa tillgodoses.