Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Spädgrisöverlevnad

Inom grisbranschen finns en bred enighet om att hög dödlighet är en välfärdsmässig och ekonomisk utmaning som man bör fokusera extra på. Branschen arbetar för att överlevnadsgraden för spädgrisar ska öka med en gris per kull till 2020.

2013 låg den genomsnittliga dödligheten bland spädgrisar på 22 procent, medan enskilda bestånd hade en dödlighet på så lite som 14,5 %.

I avelsarbetet läggs det stor vikt på att avla för överlevande och starka spädgrisar med avelsmålet "Levande grisar på dag 5" (LG5) och SEGES, Videncenter for Svineproduktion arbetar också på metoder för att stärka suggans modersinstinkter.

Den danska grisbranschen har omfattande forsknings- och utvecklingsaktiviteter gällande djuromsorg och områden som direkt kan bidra till att sänka dödligheten, t.ex.:

  • Fler levande födda bland de födda
  • Högre överlevnadsgrad under det första och mest kritiska levnadsdygnet
  • Förbättrad inredning och miljö i grisningsstior och -stallar.
  • Ledningsstrategier som är målriktade för passning av stora kullar
  • Smittskydd mellan lag

Sedan 2010 är "Egenkontroll för djuromsorg" obligatoriskt för 95 % av alla danska grisar. Grisproducenterna följer då löpande antalet döda grisar i det enskilda beståndet och tillsammans med deras veterinär fokuserar de på att fortsätta minska antalet döda grisar. Grisproducenterna lever ju av att producera levande grisar.