Bök- och sysselsättningsmaterial

I Danmark ska grisar ha både bök- och sysselsättningsmaterial som tillgodoser deras behov av att undersöka sina omgivningar och böka med trynet. EU-lagstiftning ställer enbart krav på sysselsättningsmaterial, men i Danmark krävs dessutom bökmaterial till grisarna.

Enligt dansk lagstiftning ska alla smågrisar, slaktgrisar, ungsuggor, galtar samt sor och gyltor tilldelas tillräckliga mängder välägnat sysselsättnings- och bökmaterial. I EU-lagstiftningen är det endast krav på sysselsättningsmaterial medan det i Danmark även är krav på bökmaterial. I många EU-länder är metallkedjor och plast godkänt som material, men inte i Danmark.

Naturligt sysselsättningsmaterial

Sysselsättningsmaterialet ska tillgodose grisarnas behov av sysselsättning, dvs. att undersöka sin omgivning. Grisar undersöker sin omgivning genom att böka, lukta, bita och tugga i den. För att materialet ska vara lämpligt som sysselsättningsmaterial ska det vara manipulerbart och deformerbart, men materialet behöver inte nödvändigtvis spridas på golvet.

Materialet kan exempelvis vara halm, trä, rep eller annat naturligt material.

Bökmaterial är ett extra krav i Danmark

Material som uppfyller grisarnas behov av att böka, dvs. utföra bökrörelser. Behovet av att böka anses vara uppfyllt om grisen kan böka med trynet i materialet stående i sin naturliga ställning och med huvudet riktat nedåt. Materialet ska därför vara manipulerbart, deformerbart och placerat i golvnivå för att kunna användas som bökmaterial.

Torrfoder som delas ut i automat i små mängder och där grisarna måste jobba för att få ut fodret räknas också som bökmaterial, men i övrigt räknas halm, trä, rep och andra naturliga material som sprids på golvet som bökmaterial.