Hållbar uppfödning av nötkreatur

Många års ansträngningar för att förbättra produktionsvillkoren har gjort den danska nötkreatursbranschen till en av de bästa i världen när det gäller djuromsorg, låg läkemedelsförbrukning, låg dödlighet och hållbar produktion. Branschen arbetar med ett stort antal fokusområden och med projekt som alla syftar till att göra uppfödningen av nötkreatur ännu mer hållbar.

Hållbarhet står i fokus som aldrig förr och både lantbrukaren, slakterierna och den danska nötkreatursbranschen arbetar för att säkerställa en hållbar omställning.

Bland annat jobbar man med klimat och miljö, energi, djuromsorg, antibiotika och socialt ansvar på arbetsplatsen. I den danska nötkreatursbranschen arbetar man särskilt med följande fokusområden för att säkerställa en hållbar produktion.


Foder:
Klimatavtrycket från en ko är särskilt kopplat till dess foderförbrukning. I Danmark sker en effektiv produktion av grovfoder och det foder som används är fetthaltigt, eftersom det minskar bildandet av metan i kons mage.

Biogasanläggning: Många lantbrukare har antingen en egen biogasanläggning på gården eller så är de anslutna till en. Dessutom används bl.a. kons vominnehåll till produktion av biogas.

Förnybar energi: Det finns ett starkt fokus på förnybar energi som vind- och solceller och värmeåtervinning.

Minimering av avfall och sänkning av elförbrukningen: Lantbrukaren fokuserar på att minimera avfall i produktionen, så att inget foder går förlorat och att elförbrukningen minskar där det är möjligt.

Friska kor: Hög djuromsorg är ett stort fokusområde bland danska nötkreatursuppfödare. Det ger friska kor som lever längre. Läkemedelsförbrukningen är låg och hälsan är god. Läs mer om förhållandena i olika länder.

Avel och genetik: I Danmark arbetar nötkreatursindustrin för att genom avel bidra till att få kalvar med minsta möjliga metanutsläpp, friska kalvar och kor med hög avkastning.

Förhållanden i stallen: Det finns initiativ som ska undersöka om det går att samla upp metan från kornas utandning när de idisslar, t.ex. genom att sätta upp ventilationsrör i stallen. Läs mer om djuromsorg i kostallen.

Lagring av CO2 i underjorden:
100 miljoner danska kronor har avsatts av den danska regeringen för att forska på om det går att lagra CO2 i den danska underjorden. Idén är att man med teknikens hjälp ska kunna samla in 500 års danska CO2-utsläpp genom att pumpa CO2 från atmosfären ner i sandsten. Danska bönder har en stor andel i lösningen, eftersom de äger en betydande del av den danska marken.

     

Läs mer om hur man arbetar inom miljö och klimat:

Miljö och klimat: HOS LANTBRUKAREN
Miljö och klimat: PÅ SLAKTERIET

Läs även om hållbar grisuppfödning

Nedan kan du se några av de specifika projekt som har initierats i den danska nötkreatursbranschen med fokus på hållbarhet:

Läs mer om de specifika projekten som pågår i den danska nötköttsproduktionen med fokus på hållbarhet här

Läs även om hållbar grisuppfödning