Klimatåtgärder inom nötkreatursbranschen

Den danska livsmedelsindustrin har initierat flera specifika projekt inom nötköttsproduktion med fokus på hållbarhet. Du kan läsa om några av projekten nedan.

 

Fodereffektivitet med kameraövervakning

Cattle Feed In Take
I projektet Cattle Feed InTake - CFIT kommer man med hjälp av en kamera i stallet kunna säga hur mycket varje enskild ko äter, för att på så sätt i aveln kunna välja ut de kor med högst fodereffektivitet. Projektet är ett samarbete mellan Landbrug & Fødevarer (SEGES), Viking Genetics och Århus Universitet. Genetik ska skapa hållbara slaktkalvar

Future Beef Cross
Projektet Future Beef Cross undersöker hur man genom avel och genteknik utvecklar en hållbar slaktkalv som släpper ut mindre metan, konsumerar fodret mer effektivt och omvandlar det till klimatvänliga biffar med hög fettmarmorering. I projektet forskar man på om det finns gener som bidrar till lägre metanutsläpp från slaktkalvar, som samtidigt äter mindre foder och omvandlar det till mört och välsmakande kött. Målet är att skapa mer klimatvänligt kalvkött genom att identifiera de gener som ger lägst metanutsläpp. Projektet är ett samarbete mellan Landbrug & Fødevarer (SEGES), Århus Universitet, Viking Genetics, Danish Crown och företaget Allflex.

Blockera metanbildning i vommen

Produkten Bovaer är en fodertillsats med den kemiska beteckningen 3-nitro-oxypropanol (3NOP). 3NOP är ett organiskt ämne som kan blockera bildandet av metan i vommen. I projektet testas bl.a.  hur ämnet kan tillsättas i fodret ute på gårdarna. Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Landbrug & Fødevarer (SE-GES), Arla, det holländska företaget DSM samt Århus Universitet. Projektet är en del av den danska rege-ringens stöd på 90 miljoner DKK till klimatforskning inom lantbruket.Minskad metanbildning med dansk producerade rapsfrön

Fett i foder minskar bildandet av metan i kons vommen. Men för att fettets negativa effekt på metanutsläp-pen ska ha en positiv effekt på klimatavtrycket är det viktigt att effekten inte överskuggas av motsatta ef-fekter som t.ex. odling av foder, gödselhantering och transport. 2020 kommer därför den danska nötkrea-tursbranschen att testa om fett från danskproducerad raps kan ha samma effekt på metanbildningen. Poten-tiellt antas att fett i fodret kan minska metanbildningen med 30 %.Tång i foder ska minska kors utsläpp av växthusgaser

Climate Feed
Med forskningsprojektet Climate Feed kommer forskare att utveckla ett fodertillskott för kor som består av nordisk tång, vilket kan hämma bildandet av metangas i kornas magar och därmed minska utsläppen av växthusgaser.Kåpor ska sänka mängden växthusgaser

För tillfället håller Landbrug & Fødevarer (SEGES) på att undersöka om det är möjligt att samla in metanen från kornas utandningsluft via kåpor. I experimentet placeras en lång kåpa över kornas huvuden i viloområ-dena, där de redan ligger 16-17 timmar varje dag och idisslar. Just nu tar kåporna i experimentet upp 30-35 procent av metanen från stallet, men målet är att fånga in 50 procent av metanen och därmed göra produkt-ionen av mjölk och kött mer klimatvänlig. 

 

Ladda ner översikten: Klimatåtgärder inom nötkreaturbranschen