Djuromsorg

Djuromsorg är ett väsentligt element i grisproduktionen i Danmark eftersom en god etik och omsorg om djuren ger starka och friska grisar.

Organiseringen i lantbruket gör att det finns ett etablerat system för forskning och utveckling och att resultaten snabbt omsätts i praktiken i stallarna. Därför har vi också nått långt med åtgärder för djuromsorg vad gäller t.ex. lösa suggor i alla stallavdelningar, särskilda krav på sysselsättnings- och bökmaterial samt särskilt fokus på spädgrisarnas närmiljö och suggornas modersinstinkter.

5 fakta om djuromsorg i grisstallet

En försäkran från 2014, som skrevs under av myndigheterna, branschen, djuromsorgsorganisationer och detaljhandeln i Danmark, har lagt grund för en målriktad insats för att bland annat stoppa kastration utan bedövning, sänka antalet svanskuperade grisar och sätta fokus på grisarnas maghälsa och lösa suggor under digivningsperioden. Detta är initiativ som branschen har haft fokus på under flera år och som kommer vara en del av branschens mål i framtiden. Från 2019.01.01: krav på lokalbedövning vid kastrering.

Kontrollen av målsättningarna ligger inom branschens egenkontroll, den ackrediterade tredjepartskontrollen –DANISH och inom myndighetskontrollen.

Läs om den danska utvecklingen inom djuromsorg i grisproduktion under de senaste 20 åren

Läs mer