Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Publikationer

Här kan du ladda ner och läsa olika publikationer från Branschinfo Kött

Djuromsorg, livsmedelssäkerhet och spårbarhet


Ditt nöt- och kalvkött kommer från djur som har vuxit upp och tagits om hand med djuromsorg i fokus. Trygga och friska djur ger nämligen kött med bästa möjliga kvalitet och livsmedelssäkerhet. Läs mer om produktionen av nöt- och kalvkött i denna broschyr.
Den här broschyren beskriver djuromsorgens betydelse för den danska
grisbranschen sett utifrån protagonisternas perspektiv - från suggor och spädgrisar till slaktgrisar på gårdarna och på slakteriet.
I vår nya publikation om livsmedelssäkerhet får du relevant information om alla de åtgärder som säkrar hög kvalitet och säkerhet genom hela värdekedjan, från gård och gris till gaffel.

Faktablad med kortfattad information om danskt griskött med fokus på djuromsorg, kvalitet, livsmedelssäkerhet, hållbarhet - miljö och klimat, samt leveranssäkerhet.

Kvalitetssäkring och certifieringar

Här beskrivs det produktkoncept som ligger till grund för produktion av griskött i Danmark. Produktionsförloppet från grisavel till paketering och emballering av de färdiga styckdetaljerna gås igenom med beskrivningar av lagstiftning, branschregler, metoder och kontroll samt de resultat och fördelar som uppnås genom åtgärderna.

DANISH Produktstandard är de danska grisproducenternas kvalitetssystem. Standarden i DANISH Produktstandard ska säkra och dokumentera att grisbestånden lever upp till dansk lagstiftning och danska branschkrav med särskilt fokus på god djuromsorg, hög livsmedelssäkerhet och en tydlig spårbarhet.
DANISH Transportstandard ska säkra att transportörer, exportörer och bönder uppfyller kraven på tvätt och desinfektion av bilar som har varit i utlandet.
GRMS-broschyren innehåller en introduktion till Global Red Meat Standard. GRMS är en kommersiell kvalitetsstandard som ägs och drivs av Landbrug & Fødevarer. Standarden har utvecklats i samarbete med den danska köttbranschen och riktas mot slakterier över hela världen.

Statistik

Senaste siffrorna om den danska grisbranschen. Däribland bestånd, produktion, slakt, export m.m.
Senaste siffrorna om nöt- och kalvkött. Här får du t.ex. siffror på den danska exporten till Sverige och kan se hur många kg nötkött vi danskar och svenskar äter varje år. Däribland siffror på bestånd, produktion, slakt, export m.m.

Styckningsschema

Få en översikt över styckdetaljerna för griskött.
Få en översikt över styckdetaljerna för nötkött.
Få en översikt över styckdetaljerna för kalvkött.