Foto: Landbrug og Fødevarer

Rapport betonar fortsatt hur viktigt jordbruket är

Den helt nya WRI-rapporten, som publicerades i maj 2021, följer upp den tidigare rapporten med fokus på hur klimatmålen inom jordbruket kan uppnås på ett effektivt sätt.

Den nya WRI-rapporten med titeln ”A Pathway to Carbon Neutral Agriculture in Denmark” fortsätter att betona vikten av jordbruket och dess utvecklingsmöjligheter för att bidra till en kraftig minskning av C02. Den granskar systematiskt förslag på lösningar och avlivar myter baserat på empiriska data. En sådan rapport är absolut nödvändig när man ser framåt på global nivå. Den redogör inte bara för den aktuella situationen, utan ger också mycket konkreta förslag på hur danskt lantbruk kan ställa om och inte minst inom vilka områden det ska ställa om för att uppnå de önskade målen. Här nedan är fem särskilt utmanande punkter:

1) Länder kan inte minska jordbrukets utsläpp genom att producera mindre mat – det skulle bara flytta utsläppen till andra länder. Däremot måste världen producera mer på samma (eller mindre) område som finns idag. Detta mot bakgrund av det faktum att efterfrågan förväntas öka med 45 % från 2017 till 2050. Denna utveckling förväntas trots att västvärlden och andra länder med stor befolkning, minskar köttkonsumtionen avsevärt.

2) Länder med hög konsumtion av mejeriprodukter och kött måste minska konsumtionen och samtidigt utöka produktionen på ett effektivt sätt. Enligt rapporten är nyckeln att västvärlden tar täten när det gäller att fortsätta utveckla och undersöka produktionen, så att mejeriprodukter och grisuppfödning släpper ut mindre och foderförhållandet optimeras.

3) Det måste finnas betydande forskning inom jordbruket. Enligt rapporten står jordbruket där energisektorn stod för 25 år sedan: den hade lovande teknik och lösningar, men det krävdes investeringar för vidare utveckling. Det finns redan flera lösningar som kan implementeras snabbt. Till exempel har forskning visat att Danmark kan minska nästan hälften av landets metanutsläpp årligen, genom att dagligen flytta gödseln från stallen.

4) Det finns redan flera lovande möjligheter för att optimera produktionen på markerna, men de kräver fortsatt utveckling. Detta kommer att bli en utmaning, med WRI:s mål att producera 45 % mer grödor, samtidigt som jordbruksmark omvandlas till skog och torvmark.

5) Alla fyra punkter måste samspela mellan olika sektorer och forskning. Även om det finns en enighet om att minska koldioxidutsläppen måste samtidigt mer livsmedel produceras än vad som görs idag, eftersom världens befolkning fortsätter att öka. Dessa två mål kan verka motstridiga, men svaret måste hittas genom forskning och utveckling av jordbruket.

”Vi står inför ett antal stora utmaningar de kommande åren - inte minst klimatutmaningen och utmaningen med en växande världsbefolkning som måste ha mat på tallriken varje dag”, säger Niels Peter Nørring, klimatdirektör på Landbrug & Fødevarer.

”Vi håller starkt med WRI:s tydliga rekommendation om att lösningen på dessa två utmaningar är att vi måste effektivisera produktionen både på fältet och i stallet. I länder som Danmark, där jordbruket ligger i framkant inom en klimateffektiv produktion, måste arbetet med att producera mer med mindre resurser fortsätta.”

DOWNLOAD: WRI-Report

Niels Peter Nørring, Klimatdirektör - Klimat & EU
Landbrug & Fødevarer